22.10.2020 – 3.11.2020 otevřeno i pro maloobchodní prodej

Vážení zákazníci,

dle usnesení vlády (níže) si vás dovolujeme informovat, že od 22.10.2020 – 3.11.2020 je otevřeno i pro maloobchodní prodej a výdej balíků PPL. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ELEKTROPA

„Uzavření obchodů od 22. října – usnesení vlády ČR

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. října 2020 č. 1079

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– prodejen potravin,

– prodejen pohonných hmot,

– prodejen paliv,

– prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

– prodejen malých domácích zvířat,

– prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

– prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodejen novin a časopisů,

– prodejen tabákových výrobků,

– prádelen a čistíren,

– provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

– provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

– prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladen prodeje jízdenek,

– květinářství,

– provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu

ve stavebnictví,

– prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

– provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

– provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

– zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

– provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

– provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,  myček automobilů,

– prodejen domácích potřeb a železářství,

– provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,“